Nieuws

Geweldig nieuws! 

De terugbetaling van hoofddeksels (hoeden, petten en tulbanden) voor patiënten met alopecia ten gevolge van kanker of een ernstige ziekte werd zopas door het RIZIV goedgekeurd.

Dit is een grote overwinning voor het Caring Hat initiatief dat anderhalf jaar lang hard heeft gewerkt om dit wetsvoorstel goedgekeurd te krijgen.

Een mooi artikel in La Libre Belgique

Ontdek het artikel gepubliceerd in La Libre Belgique over ons Caring Hat project. In dit artikel legt hoedenmaakster Fabienne Delvigne, medeoprichtster van Caring Hat Fund, het doel van dit mooie initiatief uit aan de hand van de jonge Léa, een Caring Hat-patiënte, en professor Berlière. 

Caring Hat- Léa Essayage copie

Ontmoeting met parlementsleden in de kliniek Saint-Jean

Wij hadden de gelegenheid om de parlementsleden Christian Leysen, Robby de Caluwé en Nathalie Gilson te ontmoeten, evenals het medische team van de Sint-Jan kliniek. Tijdens deze bijeenkomst bespraken we een nieuw wetsvoorstel waardoor mensen met haarverlies een groot deel van hun hoeden vergoed zouden kunnen krijgen. en grande partie de leurs chapeaux. 

Ontmoeting met 8 artsen van het St Jean ziekenhuis

We presenteerden ons project aan 8 dokters van het Sint Jan's team. Het team was zeer geraakt door het project en wenst deel te nemen aan de ontwikkeling ervan. Wij werken samen met onze partnerziekenhuizen om zoveel mogelijk patiënten met alopecia (haaruitval) te helpen. 

Bezoek van een coördinator van de Kanker Stichting

Om zoveel mogelijk mensen te helpen, denken wij aan de oprichting van een partnerschap tussen onze vzw en de stichting Kom op tegen Kanker. Daarom kwam mevrouw Laura Diskeuve ons bezoeken. Een mooie gedachtewisseling over het project en de wens om het in heel België bekend te maken.